Vizí B:GROUP je dělat etické podnikání, trvale růst a být profesionály ve všem, co děláme. Naše podnikání přispívá ke zkvalitňování života lidské společnosti ať již zvyšováním produktivity ve výrobě (automatizace), vytvářením čistšího životního prostředí (obnovitelné zdroje energie) nebo vytvářením příjemného pracovního prostředí pro lidi (reality).

Holding B:GROUP historicky navazuje na společnost Bohemian Technologies, která na českém trhu působila od roku 2000. Bohemian Technologies poskytovala služby v oblastech průmyslové automatizace a měření a regulace ve stavebnictví. Holding B:GROUP vznikl v roce 2009 jako výsledek procesu restrukturalizace společnosti B:TECH (původně Bohemian Technologies), za účelem zajištění lepší manažerské koncentrace na klíčový byznys a za účelem lepšího řízení rizik pro akcionáře a soukromé investory.

Skupina B:GROUP je vlastněna Ing. Antonínem Urbanem. Celková aktiva skupiny činí 558 mil. Kč, vlastní kapitál je 241 mil.